Praktiske oplysninger

Tilmelding
Tilmelding til kurser og møder skal ske elektronisk via dmefteruddannelse.dk. Kurserne åbne for alle. Du kan tilmelde dig frem til kursusstart. Alle kurser er eksternatkurser uden overnatning.

Afmelding
Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil en måned før kursusstart. Ved afmelding efter denne dato betales et afmeldingsgebyr på 50 procent af kursusprisen. Sker afmeldingen senere end 14 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. Afmelding skal ske skriftligt.

Ledige medlemmer af DM

Er du aktivt og ledigt medlem af DM kan du søge friplads på to kurser hos DM Efteruddannelse pr. halvår. DM finansierer cirka 10 procent af kursuspladserne årligt til ledige. Tilmelding skal ske elektronisk via dmefteruddannelse.dk til hvert kursus senest en måned før kursusstart. Husk at kontakte a-kassen inden tilmelding. Vær opmærksom på, at der ikke ydes fripladser til diplomfag.

Overtegning eller aflysning

Overtegning/aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldinger forbeholder DM Efteruddannelse sig ret til at udskyde eller aflyse kurset. Ved overtegning overføres din tilmelding automatisk til en venteliste. Hvis der bliver plads, vil du modtage besked.

Betaling
Betaling af kursusafgiften skal først ske, når du modtager faktura fra DM Efteruddannelse. Priserne på kurserne er eksklusive moms. Der vil blive pålagt moms på kurser og på masterfag. Der pålægges ikke moms på diplomfag og akademifag.

Medlemsrabat 
DM's medlemmer får medlemspris på kurserne. Du kan også få 20 procent rabat, hvis du er freelancer eller selvstændig.

Medlemmer af GL, Pharmadanmark, Den Danske Dyrlægeforening, JA, Bibliotekarforbundet, Lægeforeningen, Dansk Psykolog Forening, Dansk Kiropraktor Forening og Forbundet Arkitekter og Designere kan deltage på alle kurser til medlemspris.