Grafisk facilitering (modul 1)

Lær at holde møder med mere fremdrift og skab overblik og ejerskab hos dine kolleger ved at bruge enkle tegneteknikker, når du faciliterer møder og processer.

God facilitering af processer, projekter og møder bliver vigtigere og vigtigere i vidensamfundet. Viden skal deles, forskellige udgangspunkter imødekommes, og et fælles billede etableres, så vi kan se, hvad hinanden mener og kan handle herefter. Med ganske få virkemidler kan visuelle teknikker og redskaber styrke din facilitering af møder og processer.

Målgruppe Kurset er for dig, som leder møder og processer, og som gerne vil opgradere værktøjskassen af kommunikations-, præsentations- og dialogredskaber. Kurset kræver ikke forudgående tegnekundskaber.

Formål Formålet med kurset er at sætte dig i stand til at fastholde kreativiteten og engagementet i møder, projekter og processer ved at facilitere med enkle visuelle teknikker.

Dit udbytte Du får nye effektive teknikker og værktøjer, som sætter dig i stand at give fælles viden og mål en visuel form, og som kan hjælpe dig med at engagere og skabe overblik på dine møder og i dine processer og projekter. Du får enkle teknikker, som du kan bruge til at fastholde fremdriften og kreativiteten i møder og forandringsprocesser i din organisation. Du får din egen toolbox med hjem med tuscher og ikonbibliotek på 150 ikoner og 5 enkle skabeloner.

Indhold På kurset arbejder du med:

  • Enkle tegneteknikker (7 Elementer), der gør dig i stand til på kort tid at visualisere procesforløb, møder og deres indhold
  • At fange essenser visuelt og få andre til aktivt og dynamisk at gå i dialog om fælles billeder
  • Teoretisk og praktisk forståelse for at skabe stærke visuelle kommunikations- og dialogredskaber, som forbedrer gruppe- og forandringsprocesser
  • Nye spørge-, notat og dialogteknikker til at skabe engagement, overblik og ejerskab i forbindelse med processer og mødeafvikling.

Form Kurset foregår i en visuel læringsarena, hvor du deltager aktivt. Indhold, proces og det, der sker på kurset vil være synligt og løbende visualiseret. Indlæg og dialog fra deltagerne er en væsentlig del af kurset, der består af en blanding af teori og praksis, oplæg, øvelser, tæt dialog, erfaringsudveksling, input og feedback.

Underviser Ida Maj Emborg, grafisk facilitator, cand.soc. i Virksomhedsstudier og Performance Design fra RUC. Ida arbejder til dagligt i konsulentvirksomheden Bigger Picture, der siden 2003 har været med til at udbrede Grafisk Facilitering i Danmark og skabe forandring i offentlige og private virksomheder.

Tid og sted 3/4, 4/4 2017.

København. Begge dage kl. 9.00-16.00

Pris (eksklusive moms) Medlemmer 8.850 kroner. Andre 10.450 kroner. Prisen er inklusive toolbox.

Sådan arbejder vi med læring DM Efteruddannelse har fokus på din læring både før, under og efter kurset. Derfor har du som kursusdeltager mulighed for at deltage på vores workshop om læring. På workshoppen får du redskaber, der understøtter din læring, så du og din organisation får markant større udbytte af dit kursus eller uddannelse.

Titel

Grafisk facilitering (modul 1)

Startdato

03. april 2017 09:00

Slutdato

04. april 2017 16:00

Sted

DM Efteruddannelse

Peter Bangs Vej 30

2000 Frederiksberg

Pris

kr. 10.550,00

Medlemspris

kr. 8.950,00

Kursusnummer

409

Kontakt DM Efteruddannelse for nærmere oplysninger på 91346624.